Vật liệu cách nhiệt

Các loại cách nhiệt

Để chọn vật liệu cách nhiệt tốt nhất cho ngôi nhà của bạn trong số nhiều  loại vật liệu cách nhiệt  trên thị trường, bạn sẽ cần biết  nơi bạn muốn hoặc cần lắp đặt vật liệu cách nhiệt và giá trị R mà bạn muốn việc lắp đặt đạt được. Các cân nhắc khác có thể bao gồm tác động đến chất lượng không khí trong nhà, chi phí vòng đời, hàm lượng tái chế, carbon thể hiện và dễ lắp đặt, đặc biệt nếu bạn định tự lắp đặt. Một số chiến lược cách nhiệt yêu cầu lắp đặt chuyên nghiệp, trong khi chủ nhà có thể dễ dàng xử lý những người khác.

Vật liệu cách nhiệt

Vật liệu cách nhiệt vận hành gam màu từ các vật liệu sợi cồng kềnh như sợi thủy tinh, sợi rockwool, xenlulo và sợi tự nhiên đến các tấm xốp cứng cho đến các tấm giấy bóng mượt. Vật liệu cồng kềnh chống lại dòng nhiệt dẫn điện trong khoang của tòa nhà. Tấm xốp cứng giữ không khí hoặc một loại khí khác trong các ô của chúng để chống lại dòng nhiệt dẫn điện. Các lá phản xạ cao trong các rào cản bức xạ và hệ thống cách nhiệt phản xạ phản xạ nhiệt bức xạ ra khỏi không gian sống, làm cho chúng đặc biệt hữu ích trong việc làm mát khí hậu. Các vật liệu khác ít phổ biến hơn như bọt xi măng và phenolic và đá trân châu cũng có sẵn.